Is beter transport een noodzaak voor groene aarde?

nou je ziet het niet

Lees meer

Hoe wordt stoom gebruikt om energie te creëren?

De stoom kan worden gebruikt om turbines te draaien die op hun beurt elektriciteit opwekken. De stoom wordt gegenereerd door kolen of een andere fossiele brandstof of kernenergie te verbranden. -------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Sto...

Lees meer

Wat betekent een flexibel persoon zijn?

Aanpasbaar zijn betekent zich kunnen aanpassen (veranderen of samenvallen) met een specifieke situatie, groep, klimaat, enz ...

Lees meer

Wat zijn de verschillende soorten wrijving?

rollen, glijden, luchtweerstand, vloeistof en statisch. rollende wrijving, glijdende wrijving, onenigheid met uw echtgenoot.

Lees meer

Hoe kan vervuiling worden voorkomen?

We kunnen vervuiling helpen verbeteren door veel dingen te vertragen, zoals het niet zo veel gebruiken van de auto en niet rondslingeren, omdat rondslingeren niet alleen invloed heeft op ons land, maar ook op dieren in de oceaan en op het land. Wij ook, maar we weten maar weinig dat we ook worden...

Lees meer

Hoe heeft de auto sociale verandering tot stand gebracht?

De auto creëerde mobiliteit op een schaal die nooit eerder bekend was. Motorvoertuigen en verharde wegen hebben de kloof tussen het landelijke en stedelijke leven verkleind. Boeren kunnen gemakkelijk en voordelig per vrachtwagen verzenden en naar de stad rijden wanneer het hen uitkomt. Bovendien ...

Lees meer

Hoe beweegt een auto op zonne-energie 's nachts?

Het heeft ofwel zonne-energie opgeslagen in een batterij of het beweegt niet.

Lees meer

Hoe ontstaat stoom?

stoom wordt gecreëerd door verdamping van water (gasvormige toestand van water is de stoom). Stoom is het resultaat van een vloeistof die in een gas verandert. Vloeistof + warmte = latent verdampingspunt + bijverwarming = stoom. Ik zou je de delta-veranderformule kunnen geven, maar laten we de ku...

Lees meer